ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair

Thailand Business Pages จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่แก่สมาชิก บ้านกลารา

Thailand Business Pages จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่แก่สมาชิก บ้านกลารา

Thailand Business Pages จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่แก่สมาชิก บ้านกลารา

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและทีมงาน Thailand Business Pages , Thailand Industrial Fair และ Food Pack Asia จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ได้แก่ ข้าวผัด ขนมจีนแกงเขียวหวาน ลาบหมู น้ำพริกหมู ต้มจืด ขนมหวาน ผลไม้ และไอศกรีม แก่สมาชิก บ้านกลารา สวนสันติธรรม มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ คุณพรอนงค์ วงษ์นิพนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้มอบเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสมาชิกบ้านกลาราด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทที่มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

บ้านกลารา สวนสันติธรรม มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
1. เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายมีที่พักอาศัย
2. เพื่อให้การดูแล-รักษาพยาบาลที่เหมาะสม
3. เพื่อให้คำปรึกษา-แนะนำด้านการดูแลผู้ป่วยฯ
4. เพื่อให้การเอาใจใส่ทางด้านจิตใจและร่างกายควบคู่กับการรักษาพยาบาล
5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้ารับการศึกษา-ดูงาน

หากท่านใดต้องการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค บริจาคเงิน หรือเลี้ยงอาหาร แก่ผู้ป่วยสมาชิกบ้านกลารา สามารถไปได้ที่ บ้านกลารา สวนสันติธรรม มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 8 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-563-1203