ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
ต้องการหาเครื่องสำหรับซีลฝาฟอยล์ขวดพลาสติก โดยใช้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง เสนอรายละเอียดมาได้ที่ คุณปภัสสร 089-449-5655