ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
Optical brightener OB   Update : 16 กรกฎาคม 2562
Chemical Name:2,5-bis-(5-ter-butyl-benzoxazolyl-)thiophene CAS NO.: 7128-64-5 Molecular Formula:C26H26N2O2SH9C4 C.I. NO:184 Molecular Weight:430 Widely used for the whitening of PVC, PE, PP, PS, ABS, SAN, SB, CA, PA, PMMA, acrylic resin, printing ink