ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
ติดต่อเรา

บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด

3300/111 อาคารตึกช้าง (โซน บี) ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

T.B.P. PUBLICATION CO.,LTD.

3300/111 Elephant Tower ( Zone B) 21 Fl., Phahonyothin Rd., Chompol, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand

การตลาด (Marketing):

Tel : 02-838-9999 Ext. 1177
Email : pornsawatv@gmail.com

ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Support) :

Tel : 02-838-9999 Ext. 8604, 8605, 8606
Email : tbp.publication@gmail.com
บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด