ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

Inject Star IS300/60C(P)


Inject Star IS300/60C(P)

Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

Inject Star IS300/60C(P)

Product Benefit

The demand in quality and hygiene increases steadily and the refore customers expect tender and mellow products, constant processed, with and outstanding taste and all this for an affordable price.

We offer the ideal solution to meet all these requirements at once by our IS-series.

The new technology of the IS-injectors realizes, due to the modern construction and the latest drive technology an exact constancy in injection and brine distribution.

IS300/60C comes with crank drive, new twist system and synthetic conveyor belt.


Technical Data
- Control: VSP, ISC-B5 with 99 programs
- Working width: 300 mm
- Clearance: 220 mm
- Number of strokes per minute: 10-40 strokes per minute
- Pump: Rotary pump
- Power: 2.2 kW (Total requirements approx.. 4.3 kW)
- Pressure: Approx. 1-2.5 bar
- Needle system: Red meat with 15 pcs., 2 fold needles, 4 mm diameter
Poultry with 15 pcs., 2 fold needles, 3 mm diameter

Basic Information

เอ็มที ฟู้ด ซิสเทมส์ บจก.

137 ถนนอินทราวาส ต. บางระมาด อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 10170

Phone : 024433940-2,0897727072,0845415661

Email : info@mtfs.co.th

Website : www.mtfs.co.th