ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

HAND GUN - JUPITER-K


HAND GUN - JUPITER-K

Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

Characteristics & Specifications
Product name JUPITER-K
Use For general industries
Atomization Conventional / LVMP
Characteristics
  • - Usability and easy maintenance proved by professionals
  • - PTFE coated light weight Magnesium gun body
  • - Air caps and fluid tips have won high praise, even in test-matches with various paint manufatcurer's principle paints
Specifications
  • - Air inlet: G1/4
  • - Fluid inlet: G3/8
  • - Weight: 348g

Basic Information

บริษัท เอสซอม จำกัด

508 ซอย 21/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ต. บุคคโล อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10600

Phone : 02-476-0034

Email : sales@essom.co.th

Website : www.essom.co.th