ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

HAND GUN - JJ-K


HAND GUN - JJ-K

Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

Characteristics & Specifications
Product name JJ-K
Use For general industries
Atomization Conventional / LVMP
Characteristics
  • Light weighted and compact. All three feed types available
  • Fine atomization and high transfer efficiency with proven quality of both LVMP and conventional atomization methods
  • Various air cap and fluid tip combinations for stable spraying in all conditions
Specifications
  • Air inlet: G1/4
  • Fluid inlet: G1/4
  • Weight: 350g

Basic Information

บริษัท เอสซอม จำกัด

508 ซอย 21/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ต. บุคคโล อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10600

Phone : 02-476-0034

Email : sales@essom.co.th

Website : www.essom.co.th