ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

ระบบปากกาแนวราบ


ระบบปากกาแนวราบ
Product Spec
กำลังการผลิต : 650 ขวด / นาที

Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

 สำหรับเครื่องจักรที่มีขนาดตั้งแต่ 5 ลิตรขึ้นไป เพื่อให้สามารถรองรับกับแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากได้ดี จึงได้มีการออกแบบระบบปากกาเคลื่อนที่แนวราบโดยส่งกำลังผ่านระบบปากกาแบ บ Toggle ระบบนี้รับประกันความสามารถในการควบคุมการปิดแผ่นปากกา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุด การเคลื่อนที่ทั้งหมดทำงานอยู่บนรางลูกปืนแนวราบเพื่อความเที่ยงตรง รองรับน้ำหนักและควบคุมทิศทางเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ระบบการเคลื่อนที่ทำงานโดยแทบปราศจากแรงเสียดทาน เพื่อรักษาการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

Basic Information

เอลล์ พาสโซ วอเตอร์

3300/111 ต. แขวงจอมพล อ. จตุจักร จ. กรุงเทพมหานคร 10900

Phone : 02 737 4961 / 096 710 2014

Email : kanitna.see@gmail.com

Website :