ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

นโยบายคุณภาพ


นโยบายคุณภาพ

Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

  

ประกาศพิเศษฉบับที่ 1/2560

เรื่อง นโยบายคุณภาพ

 

                             บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด มีความประสงค์ขอรับระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ขนาด และการดำเนินงานของบริษัท ด้วยมีความมุ่งมั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ(การส่งมอบ) ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการและมุ่งหวังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  รวมทั้งมุ่งหมายให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนาก้าวหน้าและระบบจัดการคุณภาพเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง    ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

นโยบายคุณภาพของบริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด :

 

มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

มุ่งมั่น                                        : เรามุ่งมั่นทำงานด้วยกระบวนการมาตรฐานตามข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ

ผลิตสินค้าคุณภาพ                      : เราตั้งใจผลิตสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

สอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า      : เราสร้างความพึงพอใจด้วยสินค้าคุณภาพสอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า

ส่งมอบตรงเวลา                          : เราส่งมอบตรงเวลาตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                 : เรายึดมั่นพันธกิจสำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้และคงรักษาระบบ 

 จัดการคุณภาพให้ยั่งยืน

Basic Information

จักรวัฒน์ นวการ บจก.

173 - 173/1 พระราม 2 ซอย 25 ถนนพระราม 2 ต. บางมด อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150

Phone : 02-870-0007,02-870-0252

Email : jk_brushes@hotmail.com,jk.brushes@gmail.com

Website : www.jkbrushes.com