ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

หลอดทดลอง


หลอดทดลอง

Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

 หลอดทดลอง สูง 5.5 cm.

Basic Information

พี. พี. ไอ. พลาสติก บจก.

20/207 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต. คอกกระบือ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000

Phone : 034-834-249 ,06-2604-1531

Email : ppiplastic@yahoo.com

Website : www.ppiplastic.com/