ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

เคมีภัณฑ์


Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

 Ronovcl C, N ..23K micron plating- Ronamask Y-10 ...Profession plating two tone.- Electroless nickel process.- A B S plasite plating process.- Ronalloy 2n, Ronalloy 51micron brone plating- Silver micron plating- Rhodium plating

Basic Information

โมเดิร์น เคมีคอล แอนด์ อีเล็คโทรพลาทส เท็คนีค บจก.

87/40 ซอย 37 ถนนเสรีไทย ต. คลองกุ่ม อ. บึงกุ่ม จ. กรุงเทพมหานคร 10240

Phone : 02-731-8591-2

Email : modern_chemical2535@hotmail.com

Website :