ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

สี-ผู้รับเหมาทาและพ่น


สี-ผู้รับเหมาทาและพ่น

Information

  • ข้อมูล สินค้า
  • ข้อมูล บริษัท

สี-ผู้รับเหมาทาและพ่น

Basic Information

นิค เพาเดอร์ โค้ทติ้ง บจก.

89 หมู่ 3 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต. บางคูรัด อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

Phone : 0-2981-8401-3,081-615-1652

Email : kitti.nicpowder@hotmail.com,kitti.nicpowder@gmail.com

Website : www.nicpowdercoatings.com