ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

รายละเอียดการซื้อ

ติดต่อผู้ซื้อ

โปรแกรมร้านกาแฟ ผูกสูตรกาแฟ ราคาถูก  

โปรแกรมร้านกาแฟ ผูกสูตรกาแฟ ราคาถูก
หมวดหมู่สินค้า : ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
จำนวนที่ต้องการ : 1 อื่นๆ
วันที่แก้ไขล่าสุด :
2015-07-02 16:22:06
View this buyer's contact information please
Sign in now!

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมร้านกาแฟ ผูกสูตรกาแฟ ราคาถูก Jtw Coffee เป็นโปรแกรมร้านกาแฟที่่ใช้งานง่าย สามารถจัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการควบคุมวัตถุดิบ รวมถึงการจัดการรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานงานขาย รายวัน รายเดือน รายปี รายงานสรุปกำไร-ขาดทุน