ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
โพสท์รายการสินค้า

Selling Leads

หัวข้อประกาศ

ราคา

ผู้ประกาศ

KEEEN ผลิตภัณฑ์ เพื่อสิงแวดล้อมและเพื่อคุณ ด้วยนวัตกรรมไบโอเทค

KEEEN ผลิตภัณฑ์ เพื่อสิงแวดล้อมและเพื่อคุณ ด้วยนวัตกรรมไบโอเทค งานขจัดคราบน้ำมัน ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค งานกำจัดน้ำมันปนเปื้อน งานกำจัดกลิ่นของเสีย งานบำบัดนำเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัย และคิดค้นโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

0 บาท
อรรถชาติ อัตถาวงศ์

รับจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอาคาร

รับให้คำปรึกษาและติดตั้งพลังงานไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์บนหลังคาสำหรับโรงงานและอาคารต่างๆ

20,000 บาท
กฤษณ สุวรรณสิทธิ์