ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
โพสท์รายการสินค้า

Selling Leads

หัวข้อประกาศ

ราคา

ผู้ประกาศ

กล้องระดับอัตโนมัติ มือสอง ยี่ห้อ SOKKISHA รุ่น B2 นำเข้าจากญี่ปุ่น

กล้องระดับอัตโนมัติ มือสองจากญี่ปุ่น สภาพ 80%

7,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องวัดมุม NIKON NT-2CD มือสองจากญี่ปุ่น

กล้องวัดมุม มือสองจากญี่ปุ่น สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์

25,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์มือสอง ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-20S

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์มือสอง จากญี่ปุ่น สภาพ 85%

30,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

ให้เช่าและจำหน่ายผ้าใบขนาดใหญ่

บริษัท เกล้าเต็นท์ผ้าใบ ให้เช่าและจำหน่ายผ้าใบขนาดใหญ่ และโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่

0 บาท
เกล้า ใจดี

กล้องวัดมุม+กล้องระดับ+อุปกรณ์ทั้งชุด ราคา 35000

กล้องวัดมุม ยี่ห้อ CST DE-2A และกล้องระดับยี่ห้อ CST AL-32 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

35,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องระดับ ยี่ห้อ CST รุ่น AL32 มือสอง

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่ หาระดับพื้น ระดับถนน และหาค่าระดับต่างๆ ในงานก่อสร้าง

6,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องวัดมุม CST DE-2A มือสอง สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์

กล้องวัดมุม ใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ รวมทั้งใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

29,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์มือสอง ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-20S

กล้องวัดมุม ใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ รวมทั้งใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

30,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

รับจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอาคาร

รับให้คำปรึกษาและติดตั้งพลังงานไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์บนหลังคาสำหรับโรงงานและอาคารต่างๆ

20,000 บาท
กฤษณ สุวรรณสิทธิ์

กล้องวัดมุม NIKON NE-10LC มือสองจากญี่ปุ่น สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์

กล้องวัดมุม ใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ รวมทั้งใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

30,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี