ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
โพสท์รายการสินค้า

Selling Leads

หัวข้อประกาศ

ราคา

ผู้ประกาศ

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์มือสอง ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-20S

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์มือสอง จากญี่ปุ่น สภาพ 85%

30,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

ให้เช่าและจำหน่ายผ้าใบขนาดใหญ่

บริษัท เกล้าเต็นท์ผ้าใบ ให้เช่าและจำหน่ายผ้าใบขนาดใหญ่ และโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่

0 บาท
เกล้า ใจดี

กล้องวัดมุม+กล้องระดับ+อุปกรณ์ทั้งชุด ราคา 35000

กล้องวัดมุม ยี่ห้อ CST DE-2A และกล้องระดับยี่ห้อ CST AL-32 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

35,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องระดับ ยี่ห้อ CST รุ่น AL32 มือสอง

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่ หาระดับพื้น ระดับถนน และหาค่าระดับต่างๆ ในงานก่อสร้าง

6,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องวัดมุม CST DE-2A มือสอง สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์

กล้องวัดมุม ใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ รวมทั้งใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

29,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์มือสอง ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-20S

กล้องวัดมุม ใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ รวมทั้งใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

30,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

รับจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอาคาร

รับให้คำปรึกษาและติดตั้งพลังงานไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์บนหลังคาสำหรับโรงงานและอาคารต่างๆ

20,000 บาท
กฤษณ สุวรรณสิทธิ์

กล้องวัดมุม NIKON NE-10LC มือสองจากญี่ปุ่น สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์

กล้องวัดมุม ใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ รวมทั้งใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง

30,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องระดับ GANCE รุ่น G-2 ขนาดกำลังขยาย 32 เท่า

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่ หาระดับพื้น ระดับถนน และหาค่าระดับต่างๆ ในงานก่อสร้าง

14,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี

กล้องระดับ GANCE รุ่น G-1 ขนาดกำลังขยาย 38 เท่า ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่ หาระดับพื้น ระดับถนน และหาค่าระดับต่างๆ ในงานก่อสร้าง

18,000 บาท
นวพร พรสิริภักดี