ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

Phone : 02-338-6100

ก๊าซอุตสาหกรรมผลิตไฮโดรเจน

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด

เลขที่ 116-117 หมู่ 5 ถ.สาย3191 ตำบลมาบข่า อำเภอกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

Phone : 081-344-1233

ก๊าซไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิง

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
บริษัท ไฮโดรเจน เพาว์เวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

Phone : 02-987-2714

พลังงานไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิง

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ

เลขที่ 365 ถ.สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

Phone : 03-861-1050

ก๊าซไฮโดรเจนก๊าซอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิง

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
เอ ไอ เอ็นเนอร์จี บจก.

เลขที่ 55/2 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110

Phone : 034460355,034460356,0-3446-0357

ไบโอดีเซลน้ำมันไบโอดีเซลAIENERGYเอ ไอ เอ็นเนอร์จี

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
เอ็ม อี เอส มิตรโพรเจคท์ เซอร์วิสเซส บจก.

เลขที่ 9 ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรามคำแหง ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

Phone : 02-717-3051,02-717-3059

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) บจก.

เลขที่ 156 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

Phone : 02-313-1290

แก๊สอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิง

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
โรงไฟฟ้าพลังงานหญ้าเนเปียร์บ้านโพนบก

เลขที่ หมู่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47290

Phone : 086-022-0444,081-627-6662

โรงไฟฟ้าไฮโดรเจน

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์