ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด

เลขที่ 1258 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

Phone : 034-820-307-16,082-7266192-3

ห้องเย็นให้เช่ารับฝากแช่แข็งสินค้าขนส่งสินค้าด้วยรถตู้ห้องเย็นผลิตภัณฑ์ปลาและสัตว์แช่แข็ง ...

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
บริษัท ห้องเย็นแหลมทองกิจเจริญเชียงใหม่ จำกัด

เลขที่ 115/2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000

Phone : 05-324-0814

ห้องเย็นให้เช่า ห้องเย็นแหลมทองกิจเจริญเชียงใหม่Coldstore Laem Thong Kitcharoen Chiang Mai Cooling

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์