ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้

เลขที่ 7 หมู่ 3 ถนนสาย 331 กม.95 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 20230

Phone : 038-346-007

นิคมอุตสาหกรรม

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
นิคมอุตสาหกรรม อาร. ไอ. แอล

เลขที่ 88 ถนนทางหลวง 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

Phone : 038-915-284-7

นิคมอุตสาหกรรม

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์สินสาคร

เลขที่ 30/1 หมู่ 2 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

Phone : 034-452-222

นิคมอุตสาหกรรม

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อมจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 86 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

Phone : 043-379-436

นิคมอุตสาหกรรม

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (เหมราชชลบุรี)

เลขที่ 331/8-9 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 กม. 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230

Phone : 038-345-234

นิคมอุตสาหกรรม

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวลย์ซิตี้

เลขที่ 215 หมู่ 7 ถนนทางหลวงหมายเลข 331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190

Phone : 038-575-277,038-575-284

นิคมอุตสาหกรรม

Listing Free Member
สนทนาออนไลน์