ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair

รายละเอียดโฆษณา

รายละเอียดโฆษณา

 

อัตราค่าโฆษณาแบบ ROTATE

ชื่อตำแหน่ง

ขนาด (pixels)

หน้าที่แสดง

ชนิดไฟล์

อัตราค่าโฆษณา

จำนวน

ADS OF THE MONTH 560 x 225 Homepages JPG,GIF 120,000-/Month 5 Ads
HOT PRODUCTS 185 x 275 Homepages JPG,GIF 80,000-/Month 30 Ads
SUPPORTER 150 x 150 Homepages JPG,GIF 30,000-/Month 20 Ads
PRODUCTS 125 x 125 Products JPG,GIF 20,000-/Month 50 Ads
BUYERS 125 x 125 Buyers JPG,GIF 20,000-/Month 50 Ads

อัตราค่าโฆษณาราคาพิเศษ

ราคาพิเศษสำหรับโฆษณาหน้าแรก (HOMEPAGES) ตำแหน่ง ADS OF THE MONTH, HOT PRODUCTS และ SUPPORTER

เมื่อลงโฆษณาเป็นเวลา 3 เดือน จะได้รับส่วนลด 30%
เมื่อลงโฆษณาเป็นเวลา 6 เดือน จะได้รับส่วนลด 50%

แสดงตำแหน่งการลงโฆษณา

HOMEPAGE

: ADS OF THE MONTH 560X225

: HOT PRODUCTS 185X275

: SUPPORTER 150X150

PRODUCTS PAGE

: PRODUCTS RIGHT 125X125

BUYERS PAGE

: BUYERS RIGHT 125X125

homepages ads

products ads

buyers ads

เงื่อนไขการลงโฆษณา

1. สามารถกำหนดลิงก์เพื่อไปยังเวปไซด์หรือเอกสารใดๆก็ตามของผู้ลงโฆษณาได้ตามแต่ตกลง
2. ในตำแหน่งที่เปิดให้มีการลงโฆษณามากกว่า 1 ตำแหน่ง ผู้ที่ลงโฆษณาก่อนจะได้รับตำแหน่งที่สูงกว่าตามลำดับเวลา
3. หากต้องการลงโฆษณาไม่ถึง 1 เดือนตามอัตราค่าโฆษณาที่กำหนด ให้คำนวณค่าโฆษณาตามจำนวนวัน หรือจำนวนสัปดาห์ ที่ต้องการลงโฆษณา
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนขนาดหรือตำแหน่งพื้นที่โฆษณาเพื่อความเหมาะสมของเวปไซด์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
6. อัตราค่าโฆษณาที่แสดงในเอกสารนี้ทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อลงโฆษณา

1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 838 9999 ต่อ 8606 แผนกอินเทอร์เน็ต
2. ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ได้ที่หมายเลข 0806207222
3. ติดต่อทาง e-mail address : [email protected], [email protected]
4. ติดต่อด้วยตนเองที่ บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด เลขที่ 3300/111 อาคารตึกช้าง(โซนบี) ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900