ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair

PSCMT international Conference 2013

PSCMT international Conference 2013

Thailand Business Pages ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน PSCMT international Conference 2013

 

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 Thailand Business Pages ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานสัมมนา PSCMT International Conference 2013 ในหัวข้อ Towards Purchasing Excellence ซึ่งจัดโดย สมาคมบริหารงานจัดซื้อ และ ซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

      PSCMT International Conference 2013 เป็นงานสัมมนาที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา ผู้บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ทิศทาง การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน รวมถึง การนำเสนอความรู้ข้อมูลการตลาดและการ บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดความรู้ ที่เป็นระดับ World Class อันเป็นที่ยอมรับกัน ทั่วโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ด้วยการเผยแพร่ความรู้จากการบรรยาย และกรณี ศึกษา ในประเด็นต่างๆ อาทิ Purchasing Excellence in a Globalized World, ASEAN Consumer Challenge, Greening Supply Chain, What it takes to WIN with Professionalism , Capture Opportunity in Competitive Supply Chain in INDIA จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่าง ประเทศมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยงานสัมมนา ดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก สมาชิก ผู้สนใจ และ แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมงานกว่า 400 คน

             

ประมวลภาพกิจกรรม PSCMT international Conference 2013