ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสนวัตกรรมหุ่นยนต์สุดไฮเทคสัญชาติไทย

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสนวัตกรรมหุ่นยนต์สุดไฮเทคสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร A รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ ได่ให้การต้อนรับทีมงานจาก Thailand Business Pages เนื้องในโอกาศที่ทางสถาบันจะมาร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์ในงาน Thailand Industrial Fair 2015 

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสนวัตกรรมหุ่นยนต์สุดไฮเทคสัญชาติไทยได้ วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ที่ไบเทค บางนาhttp://www.thailandindustrialfair.com/intro.php