ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
หมวดหมู่

เลขที่ 507/321 อาคาร Freight Links ซอย สาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซอย 4) ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทร.02-210-2888

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,ขนส่งทางเรือ,ตู้คอนเทนเนอร์,ขนส่งทางอากาศ,พิธีศุลกากร,,บรรจุหีบห่อสินค้า,จัดเก็บสินค้า,เช่าคลังสินค้า...

เลขที่ 2922/132 ชั้น 3 ชาญอิสระ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลบางกะปิ อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

โทร.02-716-5368,02-716-5185,02-716-5186

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,จัดส่งสินค้า,โลจิสติกส์ แมนเนจเมนต์ เซอร์วิส,Logistics management Services...

เลขที่ 46/183 หมู่ 12 อาคารทรัพย์สมบูรณ์ ถ.นวลจันทร์ ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

โทร.02-184-2799

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,ขนส่งสินค้าทางเรือ,ขนส่งสินค้าทางอากาศ,ขนส่งสินค้าทางบก,เวิลด์ ยูไนเต็ด ลอจิสติกส์(ประเทศไทย),World United Logistics (Thailand) ...

เลขที่ 1519/71-72 ซอยลาดพร้าว 41/1 ถนนลาดพร้าว ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320

โทร.02-512-3484

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,ทำพิธีการศุลกากร,ขนส่งสินค้าทางรถยนต์,บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด,RTN Logistics Co.,Ltd....

เลขที่ 2/100 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

โทร.02-908-8973

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,รับส่งกระจายสินค้า,ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ,ขนส่งสินค้าด่วน,เอ็น เอ็น พี โลจิสติคส์,N.N.P. Logistics...

เลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

โทร.02-473-7300

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์,NCL International Logistics Co., Ltd....

เลขที่ 71/30 ถนน อรุณ - อัมรินทร์ ตำบลอรุณอมรินทร์ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700

โทร.02-884-8666

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,โอเรียนสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจีสติคส์,Orient Star International Logistics...

เลขที่ 37/9 ซอยสมประสงค์4, ถนนเพชรบุรี ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทร.088-9942-654,086-6469192

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ,บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,ขนส่งสินค้าส่งทางอากาศ,บริษัท แฮนเดิลอินเตอร์เฟรทลอจิสติกส์, HANDLE INTER FREIGHT LOGISTICS...

เลขที่ 37/9 ซอยสมประสงค์4, ถนนเพชรบุรี ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทร.02-134-6311

บริการขนส่งภายในประเทศ,บริการขนส่งระหว่างประเทศ,ขนส่งสินค้าทาางเรือ,ขนส่งสินค้าทางอากาศ,พิธีการกรมศุลกากร,แฮนเดิลอินเตอร์เฟรทลอจิสติกส์,HandleInterFreightLogistics...

เลขที่ 36/9 ซอยสมประสงค์ 2 ถนนเพชรบุรี 13 ตำบลถนนพญาไท อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทร.02-653-4708,02-653-4702

ขนส่งระหว่างประเทศ,ขนส่งทางอากาศ,ชิปปิ้ง,สวิฟท์โลจิสติคส์แอนด์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) ...

Page 1 of 1    1