ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
ติดต่อเรา

บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด

3300/111 อาคารตึกช้าง (โซน บี) ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

T.B.P. PUBLICATION CO.,LTD.

3300/111 Elephant Tower ( Zone B) 21 Fl., Phahonyothin Rd., Chompol, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand

ฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด
(Customer Support And Marketing) :

Tel : 02-838-9999 Ext. 1177
Fax. : 02-760-8880
Email : [email protected]

บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด