รายละเอียดโฆษณา

อัตราค่าโฆษณาแบบ ROTATE

อัตราค่าโฆษณาราคาพิเศษ

ราคาพิเศษสำหรับโฆษณาหน้าแรก (HOMEPAGES) ตำแหน่ง ADS OF THE MONTH, HOT PRODUCTS และ SUPPORTER

เมื่อลงโฆษณาเป็นเวลา 3 เดือน จะได้รับส่วนลด 30%

เมื่อลงโฆษณาเป็นเวลา 6 เดือน จะได้รับส่วนลด 50%

แสดงตำแหน่งการลงโฆษณา

HOMEPAGE

: ADS OF THE MONTH 560X225

: HOT PRODUCTS 185X275

: SUPPORTER 150X150

PRODUCTS PAGE

: PRODUCTS RIGHT 125X125

BUYERS PAGE

: BUYERS RIGHT 125X125

homepage
products
buyers
Back to Top