นโยบายการลงสินค้า, สินค้าต้องห้าม และควบคุม

เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าที่เสนอขาย ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ตามกฎหมายที่กำหนด ข้อมูลด้านล่างแสดงถึงผลที่ตามมาหากฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้และรายการสินค้าที่เราไม่อนุญาตให้ทำการขาย

1. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

การละเมิดนโยบายสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย อาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการดังต่อไปนี้

 • การนำรายการสินค้าที่มีการละเมิดออกจากแพลตฟอร์ม
 • การจำกัดสิทธิพิเศษของบัญชี
 • การระงับและ/หรือการยกเลิกบัญชี
 • การดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. รายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับราชการ, การบังคับใช้กฎหมาย และรายการที่ออกโดยกองทัพ
 • ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้อง
 • ยาเสพติด หรือเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายและนโยบายของแพลตฟอร์ม
 • ยาสูบ บุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดบุหรี่ไฟฟ้า และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • สื่อลามกอนาจารหรือส่อไปทางเพศ
 • สินค้าสำหรับผู้ใหญ่
 • สิ่งของที่มีเนื้อหาการปลุกระดมหรือการคุกคามต่อชาติ รวมถึงสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรืออาจกระทบต่อการปกครองของประเทศ
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ / ราชวงศ์
 • อาวุธ, ปืน และเครื่องกระสุน
 • พืชต้องห้าม และชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
 • คอลเลกชัน, สิ่งประดิษฐ์ และโลหะมีค่า
 • สินค้าที่ไม่เหมาะสม และโดนคว่ำบาตร
 • อุปกรณ์ติดตาม, แฮ็กสัญญาณ, ทำคลื่นรบกวน
 • สารเคมีอันตราย
 • การพนัน และการบริการที่ผิดกฎหมาย
 • ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์เมื่อได้รับร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • สินค้าการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ ถือเป็นรายการสิ่งของต้องห้าม เว้นแต่มีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย Thailandpages
 • แสตมป์ปลอม
 • อากรแสตมป์
 • บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • เงินตราต่างประเทศ เงินสกุลดิจิตอล รวมถึงธนบัตรรัฐบาลและเหรียญเพื่อการสะสม
 • หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากมนุษย์
 • วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน ของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า และพระเครื่อง
 • สินค้าที่ถูกลักขโมยหรือได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สิ่งของมือสองที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัย

หากท่านพบเจอรายการสินค้าที่ละเมิดนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ

เมื่อมีการละเมิดนโยบายเกิดขึ้นเราจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ขายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการละเมิดนโยบายและแจ้งการดำเนินการตามมาตรการของเรา นอกจากนี้ เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อสินค้า ในกรณีที่พบว่าคำสั่งซื้อสินค้าที่ซื้อมีการถูกยกเลิกเนื่องจากเป็นสินค้าที่ละเมิดนโยบาย

Back to Top